PRZECHLEWKO/CWC/-8.10.2006

 sędzia:P.Król

Psy - Rüden
Klasa młodzieży - Jugendklasse
1.dosk.Zw.Mł.NJwR,IIBIS Junior,BOB- The Dashing Devil's GLADIATOR,W.Płotnicki


SUKI
Klasa młodzieży - Jugendklasse
1.dosk.Zw. Arco Iris ETERNAL FLAME-wł.W.Płotnicki

Klasa pośrednia - Mittelklasse
1.dosk.CWC AURA Deisy Club, wł.B.Napierała

Klasa otwarta - Offen Klasse
1.dosk.CWC,NSwR UNITA Fanbelina -wł.B.Przygodzka