IV krajowa Psów myśliwskich-Legnickie Pole-5.08.2012
sędzia:A.Nowak-Patyniak
 
Psy - Dogs
Klasa młodzieży - Junior Class 1 22
1.dosk.Zw.Mł.NJwR,BOB,2 BIS Junior,BOG,BIS4 GIVE ME A FRENCH KISS du Moulin de Mac Gregor,G.Kwaśnik ukończył Mł.Ch.Pl

Klasa pośrednia - Intermediate Class 1 23
 1.dosk.CWC,Zwyc.Denis Czar Krakowa,B Golał

Suki - Bitches
Klasa baby - Baby Class 1 24
 1.wo.FELICITA AMICO BIANCO,Maciejowska-Magas Magdalena

Klasa młodzieży - Junior Class 1 25
1.dosk.zw.Mł.JULIA ROBERTS deMerino,E.Smorawińska ukończyła Mł.Ch.Pl

Klasa otwarta - Open Class 1 26
1.dosk.CWC,Zwyc.SELENA Kamieniecka Terierlandia,A.Wójciak